Pensiunea Casa Vera Targu-Jiu

Anunț finalizare proiect „Achiziţie echipamente cu tehnologie modernă la ACIVA S.R.L.”

SC ACIVA S.R.L., CUI 11637298, înregistrată sub nr. J18/102/31.03.1999, cu sediul social în Municipiul Tg.  Jiu, Str. Vasile Alecsandri nr. 53 (51), Județ Gorj, anunţă finalizarea proiectului „Achiziţie echipamente cu tehnologie modernă la ACIVA S.R.L. “, COD RUE 1069, COD SMIS 159871, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate De Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 570.528,68 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 329.222,24 lei .

Proiectul a fost implementat în Municipiul Tg. Jiu, Str. Vasile Alecsandri nr. 49-53, Județ Gorj pe o durată de 11 luni, respectiv între data de 06.02.2023 și 31.12.2023.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea poziției pe piață a companiei ACIVA S.R.L. ca urmare a efectelor pandemiei COVID-19 și a consecințelor sale la nivelul companiei transpuse prin scăderea drastica a cifrei de afaceri.

Obiectivele specifice proiectului:

Consolidarea și dezvoltarea durabilă a sectorului HORECA prin retehnologizarea, dotarea cu active moderne, necesare pentru desfășurarea  activității în domeniul restaurantelor;

Pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliențe a economiei, prin contribuția la atenuarea schimbărilor climatice și tranziția către o activitate economică care nu cauzează nici un prejudiciu semnificativ obiectivelor de mediu;

Creșterea productivității muncii în cadrul companiei ACIVA S.R.L.

Rezultate obtinute:

Retehnologizarea, modernizarea capacității de procesare preparate culinare a societății prin achiziția de echipamente moderne la ACIVA  S.R.L.;

Contribuția la atenuarea schimbărilor climatice și tranziția către o activitate economică care nu cauzează nici un prejudiciu semnificativ obiectivelor de mediu cu minim 20% din valoarea proiectului.;

ACIVA S.R.L. va crește productivitatea muncii în anul 3 de sustenabilitate cu minimum 15% față de anul 2020.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Nume persoana contact: Ciurea Vasile-Adrian

Funcţie: Administrator

Tel: 0720538282

E-mail: ciureadrian@gmail.com

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României